Afina Giezen

SPEUREN IN HET VERLEDEN .

Ja, en dan krijg je in eens een boek in je bezit van A van Linge Veendam 1826 - 1951. De auteur is Dr C Mensch te Veendam. De handelmaatschappij van A van Linge. Het is een gedenkboek, dat is uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan der Handels- en Industriële onderneming waaruit de naamloze vennootschap Handelsmaatschappij van A van Linge te Veendam is voortgekomen. Ik bladerde wat door het boek heen, altijd zoekende naar de naam Giezen ,die tot het genealogie van familie Giezen behoren. En ja hoor ,daar las ik opeens de naam AFINA GIEZEN ,en ja, dan beginnen bij mij de alarmbellen te rinkelen, en kan het speurwerk naar Afina Giezen beginnen,om te achterhalen ,of ze echt tot de familie Giezen behoort.

En ja hoor,het is Familie . Arent Evert van Linge, geboren 23 jan 1803 te Veendam,begraven 7 dec 1868 , gehuwd met Albertje Eltjes Boer Arent Everts van Linge (zoon van Arent en Albertje) geboren 23 jan 1803 te Veendam,begraven 7 dec 1868 de Venne te Muntendam Arent Everts ,trouwde op 6 april 1826 met Afina Giezen,(Alfina was de dochter van Roelf Jans Giezen en Aaltje Douwes Burema) geboren 26 okt 1805,overl op 3 okt 1869 te Muntendam (63 jaar) Na hun huwelijk gingen ze in Muntendam wonen , in een pas gekocht huis,met 1 ha en 62 are groenland ,er moest nog een en ander aan het pand verbouwd worden, na de verbouwing zijn ze gestart met hun Handelmaatschappij .

Ze handelden in ijzer,hout,steenkolen,kalk,steen en aanverwante artikelen.


Economisch gezien

Economisch gezien hadden Arent Evert van Linge en zijn vrouw Afina van Linge Giezen het goed. De vader van Arent Evert, was Evert van Linge.

Vader Evert van Linge was de kracht achter de schermen, de raadsman en financiëel ruggesteun.

Met dank aan Bron : Genealogie Kruizinga Kwartierstaat, Allemaal Muntendammers en begraafplaatsenIn het Jaar 1826

Op 6 April trouwde Arent van Linge Evertzoon met Afina Giezen en vestigede hun handelszaak op de plaats waar thans het hoofdkantoor staat van de N.V. A van Linge Ezn staat. Want de oudst bekende stamvader van dit geslacht, dat thans over vele plaatsen ons land en daarbuiten zijn takken en            families bezit en dat honderde leden telt, leefde in de aanvang van de 17e eeuw. En het geval wil, dat het eveneens een Arent was. Men weet van hem slechts zeker, dat hij op de Schans te Veenbrugge in Overijssel woonde en dat zijn vrow Hester heette,omtrent haar achternaam bestaand geen stellige uitspraken, doch slechts vermoedens, maar vast staat, dat het echtpaar dire kinderen bezat, waarvan de eerste een dochter was. Van de zonen was de oudste , genaamd Joost Hugo, zee officier. Hij is te Batavia overleden in 1687. De Jongste heette Dirk en is naar Brabant vertrokken.