Onze Opa Roelf Jacobus Giezen zei altijd,Kop de veur en deurgaon.

Een paar belangrijke datums

20 juli 1939        : Bakkerij brandde geheel af

25 juli 1939        : zijn vader Roelf overleden

18 febr 1940      : zijn Moeder Catharina Zijlma overleden

4 oktober 1940 : Zijn vrouw Jacoba Bisschop overleden

                      

Nieuwsblad van het Noorden 20 juli 1939

Brand te Valthermond

Door onbekende oorzaak brandde de groote bakkerij van de Gebroeders Giezen te Valthermond totaal af. Ook de bestelauto werd een prooi der vlammen, eveneens alle machinerieën. De kleine spuit van Valthermond kon niet ander doen dan de woning trachten te behouden, wat ook gelukte. Eeveneens kon men tijdig een groote partij kienhout blusschen. Alhoewel verzekering de schade dekt, zal het voor de Gebr Giezen een groote strop blijven, daar de bakkerij waarin men met een zestal knechten werkte,uitgeschakeld is.

Bakkerij brandde geheel af


25 Juli 1939

25 Juli 1939 is onze over opa Roelf Giezen (sr) overleden, enkele dagen ervoor ,toen ze bij hem waakten, is de bakkerij afgebrand. Hopelijk heeft hij het niet meer meegekregen.

Het woonhuis is gelukkig behouden gebleven en midden in de nacht werden de kinderen van boven gehaald. Marchien is in paniek van de trap gesprongen en opgevangen door haar vader.

8 febr 1940 is onze over oma Catharina Zijlma overleden . ze hadden een gelukkig huwelijk van 44 jaar .


4 Oktober 1940 is onze oma Jacoba Bisschop overleden. In1940, bij het uitbreken van de oorlog, werd Roelf zijn vrouw Jacoba ernstig ziek en lag maanden in het ziekenhuis in Groningen. Het is erg zwaar het gezin en bedrijf te moeten achterlaten ,en in haar brieven naar huis probeert ze toch nog het een en ander te regelen.

Ze bleef vertrouwen houden in genezing, maar de medicatie en bestralingen hebben haar niet kunnen redden. Ze mocht op het laatst wel naar huis, maar omdat het in het bakkersbedrijf te druk voor haar was, bracht ze de laatste weken van haar leven door bij haar ouders Reinder Bisschop en Marchien Vos in Emmererfscheidenveen, waar zij overleed op 4 oktober, op 38-jarige leeftijd.

Jacoba Giezen Bisschop is begraven op kerkhof-oost in Valthermond, en op haar graf staat een witte engel van marmer.