Bakkerij 'Ons Dagelijks Brood'

Wanneer deze naam is ontstaan,is niet bekend. In 1890 verhuisde Roelf Giezen (senior) toen 25 jaar oud met zijn moeder Jacoba Oortjes, zijn stiefvader Meindert Smit, zijn zussen Jantina en Juliana van Wildervank naar Valthermond.

Ze vestigden zich aan het Zuiderdiep 363 op plaatsnummer 39, waar ze een bakkerij huurden van W. Bakker Mzn. In die tijd lieten de wat grotere verveners zelf bakkerijen bouwen, die ze verhuurden aan een bakker.

Namen van verveners zijn o.a. Jakob Kort, M. Wallis, M. Tien, A. Manting, J.R. Zijlma en W. Bakker.

Het voordeel voor de bakkers was dat hij zodoende al meteen een klantenkring had, namelijk de mensen die voor de verveners/ eigenaar werkten.Hoewel niet wettelijk vastgelegd, voelden dezen zich wel degelijk verplicht bij de bakker van hun werkgever brood te kopen.

Het bakkersvak leerde Roelf in de bakkerij van Brambergen in Musselkanaal.

Naast Giezen woonde de Familie Zijlma (Jacob Reinders Zijlma en Elisabeth van der Laan) en al snel kreeg Roelf (sr) verkering met hun dochter Catharina (geboren 17-02-1861 in Stadskanaal) en zijn zus Jantina kreeg een relatie met hun zoon Luppo Zijlma.


Bakkerij in Valthermond

Mijn vader Reinder Giezen, staat voor zijn oom jacob (Job) Giezen


Roelf Giezen en Catharina Zijlma

Roelf Giezen (30 jaar) en Catharina Zijlma (34 jaar) trouwden op 21 juni 1895. Na de geboorte van een levenllos zoontje in 1896, werden er twee gezonde jongens geboren: Jacobus Roelf (18 januari 1898) en Roelf Jacobus (5 maart 1899).

De aannemer J. Jansen Czn te Valthermond, zou mogelijk de bakkerij van J.R. Zijlma hebben gebouwd. Aannemer Jan Jansen woonde bij de sluis op vooraf van plaats nummer 10.

In 1897 verhuisde Roelf en Catharina naar het Zuiderdiep 489, op plaatsnummer 14, naar 'ene behuizing, waarin bakkerij', gebouwd in 1897 en eigendom van vervener Jacob Reinders Zijlma, de vader van Catharina.

De broers Jacobus Roelf en Roelf Jacobus hielpen beiden al op vroege leeftijd mee in de bakkerij.

Soms als Roelf (junior) onze Opa bakkerij op het speelplein van de school was en de bakkerswagen langs zag rijden, dan rende hij er naar toe en kwam die dag niet meer op school.

Zingen in de klas , daar hield hij niet van. Toen Roelf 8 jaar was,moest hij voor schooltijd eerst helpen in de bakkerij.

Naast het werk werd ook aandacht besteed aan muzikale ontwikkeling. Hun vader speelde accordeon en zijn beide zonen kregen pianoles.

Van Jacob werd gezegd dat hij heel goed speelde en van Roelf zegt men dat hij alleen op kerstochtend 'Stille Nacht' speelde.

Op 10 augustus 1911 kregen Catharina Zijlma en Roelf Giezen via een erfenis door het overlijden van Catharina's moeder, Elisabeth van der Laan, de bakkerij op plaats no 14 Zuidkant,sectie E nr 4491 met daarin een bakkerij in hun bezit.

Ze betaalden nog 3550,48 gulden toe, waarvoor op 30 augustus 1911 aan Roelf Giezen door de Veendammer Hypotheekbank 'eene eerste hypotheek werd gevestigd op het navolgende hem in eigendom toebehoorende onbezwaarde goed als: den grond met daarop staande behuizing, waarin bakkerij met twee heemen grond, zijnde bouwland en weg (Giezenslaantje), staande en gelegen op de plaats nummer 14, groot zesenveertig aren en veertig centiaren. In 1918 ,Zeven jaar later werd deze hypotheek weer afgelost door Roelf Giezen.


Tot 1921 was de bakkerij gevestigd in het het woonhuis, maar in dat jaar werd er een bakkerij naast gebouwd. Volgens de gegevens van een verzekering tegen stormschade '' Storm Risico'' per 1 juni 1936, bestond deze bakkerij uit de volgende gebouwen:

Een bakkerij van steen gebouwd, met pannen gedekt, staande geheel vrij nabij een woonhuis met schuurtjes,van steen gebouwd, met door hout onderschoten pannen gedekt

Een bergplaats van steen gebouwd, met pannen bedekt.

Een woon-winkelhuis van steen gebouwd,met door hout onderschoten pannen gedekt.

Twee aaneen gebouwde schuren, van steen gebouwd, met gedokte pannen gedekt, staande geheel vrij nabij.

Rogge, meel, granen, voederartikelen en verder koopmansgoederen, een en ander aanwezig in bovengenoemde gebouwen.

De tot het verzekerde vastgoed behoren ruiten, uitgezonders die in draaideuren en in val-en tuimelramen, zijn mede onder de verzekering    begrepen.


Op 26 april in 1922 trouwde Roelf Giezen (Jr) met Jacoba Bisschop (geboren 23-09-1902 in Valtehermond) uit Emmererfscheidenveen, dochter van Reinder Bisschop (vervener/cafehouder) en Marchien Vos.

Getuigen die de trouwakte tekenden waren hun ouders, Jan Hillbrand Beugeling, rijwielhersteller uit Emmen en Hendrikus Wolbers, ook rijwielhersteller in Emmen.

Ze woonden eerst korte tijd in de pastorie naast kerk nr 11 en daarna in het huis op de hoek van de 12e laan.

Hier werden drie kinderen geboren: Catharina (25-10-1922), Reinder (20-02-1924) en Roelf (13-11-1925).


Kinderen van Roelf Giezen en Jacoba Bisschop