Burgemeester Tjark Jans Giezen

Tjark Jans Giezen , rentenier, was gehuwd met Allegonda Berends, geb. 18 Mei 1767. Deze stierf te Veendam den 3 October 1831.

Tjark Jans Giezen hertrouwde 29 November 1833 met Stijntje Harms Pot, geboren te Veendam, 4 November 1770, Stijntje Harms Pot was weduwe van den oliemulder Klaas Jans Boer.

Den 1 Juni 1813 werd Tjark Jans Giezen,Maire van Veendam, in 1814 Schout, in 1825 werd Tjark Jans Giezen Burgemeester tot zijn dood op 1 Juni 1848.

Vóór 1813 was hij lid van den gemeenteraad. Hij was een zoon van Jan Roelfs, overleden 28 September 1801 en Aafke Tjarks, overleden16 December 1795, Tjark Jans Giezen stierf kinderloos. In 1824 had hij veenderijen op Korte Akkers en verkocht o.a. voor f. 177,25 aan turf.

Met zijn broer Roelf Jans kocht hij in 1825 van J. Folkersma een houtzaagmolen met twee huizen te Muntendam (later Giezen's Molen) aan het Meedenerdiep, samen voor f. 11.000. [...]. De gemeenteraad van Veendam noemde in 1922 één der nieuwe straten in het Stationspark naar hem."
Tjark Jans Giezen, gedoopt te Veendam op 20 oktober 1776, was de eerste Burgemeester van Veendam, nadat hij in 1813 Maire Mr. H.J.M. Hulsink in de functie van Schout was opgevolgd.

Tjark Jans Giezen overleed op 72-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats Veendam op 1 juni 1848, aan het Oosterdiep 's avonds om 11 uur. Op 3 juni 1848 werd hij begraven in het graf dat hij op 22 januari 1841 had gekocht op de publieke veiling van graven van de de nieuwe uitbreiding van het kerkhof. De zerk is waarschijnlijk geruimd in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw, toen op het oude gedeelte van het kerkhof veel in verval verkerende zerken zijn verwijderd.Burgemeester Roelf Jans Giezen

Was Maire van 12-12-1811 tot 1819, schout vanaf 1819 tot 1825, vanaf ca 26 augustus 1825 burgemeester van Muntendam.

Roelf Jans Giezen geboren 27-05-1770 te Veendam, overleden 15-05-1844 te Muntendam, Roelf Jans Giezen was getrouwd met Aaltje Douwes Burema. Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren.

Roelf Jans kocht in 1825 samen met zijn broer Tjark Jans Giezen, van J. Folkersma een houtzaagmolen met twee huizen te Muntendam,later bekend als Giezen's molen Meendenerdiep.

Roelf Jans Giezen was Burgemeester van Muntendam :

Ambts periode 1811-1844