DAKPANNEN FABRIEK S.H. GIEZEN & CO 1880 – 1961

De Kleine Venne

De Kleine venne te Muntendam was in 18..    vanaf de Ned.Hern Kerk en het huis der gemeente, met uitzondering van enkele kleine huisjes bij de fabriek Boon te hebben behoord en door den brand der fabriek gespaard, tot aan de behuizing van Jan Roelf Giezen, gelegen bij de draaibrug over het kanaal Veendam Muntendam vrijwel toen nog onbebouwd.

De timmerman Geert Prins aldaar, die hiervan een stuk had gekocht, bouwde daarop een voor hem passend woonhuis, waarvoor handelonderneming van linge onder recht van eerste Hypotheek hem de daarvoor benodigde materialen leverden, na korte jaren werd dat huis door hem met winst van de hand gedaan, waarna hij een kamp land achter dat perceel gelegen en verder zwettende aan het muntendammerdiep aankocht, op welk perceel hij een fabriekje bouwde voor het fabriceren van rode gesmoorde en holle dakpannen, waarvoor j van Linge Handels onderneming af en toe ook houtleveringen hadden gedaan, doch geen betalingen ontvingen, niet tegenstaande daarvoor soms dringend werd aangedrongen.

Alhoewel Prins wel een flinke timmerman en zijn pannen vrij goed waren, werd het zaakje hem te machtig, zodat hij besloot de fabriek bij publieke veiling te verkopen. Deze verkoop werd in het jaar 1880 gehouden in het verlaatshuis, en toen bezocht door B van Linge, met het voornemen de fabriek, die wel niet duur zou worden, om aan betaling van onze rekening tekomen , deze aan te kopen.

Echter ook op de verkoping was den heer S.H. Giezen uit muntendam , die toen zei op de zelfde manier van plan was om de fabriek te kopen (S.H Giezen had dus ook nog geld te goed van Geert Prins).

Van Linge en S.H. Giezen zijn toen overeengekomen om de fabriek mandelig (samen) te kopen en te exploiteren.

Toen van Linge en Giezen de avonds koper waren geworden en daarna de fabriekbezichtigde, bleek dat hier wel verbetering kon worden aangebracht en de kleimolen die door een paard gedreven werd, machinaal aangedreven moest worden, waar voor toen een locomobiele werd aangeschaft. Een brandmeester werd in friesland gevonden, die met de fabricatie van dakpannen vertrouwd was.  

S.H. Giezen had de administratie op zich genomen en overeengekomen ieder voor zijn aandeel de benodigde contanten zou bijdragen, zodat van Linge en Giezen met het maken van dakpannen konden beginnen.

Op een gegeven moment heeft S.H.Giezen, van Lingen uitgekocht en ging alleen verder.


Plaats : Tussenklappen Muntendam.

In 1880 opgericht door Sijtse H. Giezen en Compagnon Van Linge , van uit de voormalige dakpannen fabriek van de Firma Prins & Co.

Arent Everts van Linge,trouwde op 6 april 1826 met Afina/ Aafje Roelfs Giezen, geboren 13 febr 1837.
Alfina/Aafje Roelfs Giezen is de dochter van Roelf Jans Giezen, geboren 1770 , en Aaltje Doewes Burema) geboren 1781

Woensdag 14-04-1895 om 2 uur s’nachts brak er brand uit, in de pannen fabriek Giezen en van Linge en Co. Een gedeelte van het dak was beschadigd, en er verbrande veel turf.Gelukkig waren de ovens niet beschadigd

Giezen installeert een 4 pk Stoomlocomobiel en een strengpers in de fabriek. Giezen heeft dan 11 arbeiders in dienst. De productie van de grote Groningse Holle strengperspan is voornamelijk bestemd voor export naar Duitsland.
Rond 1900 wordt de locomobiel vervangen door een vaste stoommachine. Rond 1920 wordt de stoommachine vervangen door elektromotoren en worden er slede persen in de fabriek geïnstalleerd

Productie:
Verbeterde Holle pan, 1920 - 1961 Groningse Holle pan (handvorm) 1880 – 1895 Groningse Holle pan (strengpers) 1880 – 1935 Friese Golfpan (strengpers) 1880 – 1920
Kleuren: rood,blauw en zwart verglaasd. Tevens productie van siersteen en estrikken

Vroeger was een dakpannen fabriek in combinatie met een Wind houtzaagmolen een veel voorkomende combinatie. Je kan op de foto nog duidelijk de ronding zien waar de molen heeft gestaan.