Meubelzaak Giezen

1930 zuiderdiep 312 K199 Plaats no 50 Twickler rijwielhandel smederij.

1970 tot 1972 meubelzaak Giezen,Daarna vertrokken naar Emmen .