Sorry,achter de schermen wordt druk gewerkt aan deze pagina.

R.Giezen Molenaar en Veevoeders

Direkt na de 2e Wereld Oorlog.

Direkt na de 2e W.O. start Roelf’s zoon Reinder (geb. 1924), die niets in het bakkersbedrijf ziet, een meel- en veevoederhandel. Ondanks dat Meems en Meijer dat ook doen, blijken er ook goede afzetmogelijkheden voor Reinder.

Het is nog voor eind 1945 dat naast Reinder, Warmolt als knecht in ienst komt. In de tijd na de 2e W.O. neemt het veebezit weer snel toe.

Het gemengde boerenbedrijf bezat dan ook naast de paarden een aantal koeien en varkens met op het erf veelal nog wat kippen, ganzen en een geit. En ook het veebezit onder de arbeiders kwam na de oorlog gauw weer op het vooroorlogse peil. Bijna iedere arbeider had een varken in het kot en tevens hielden velen een aantal kippen. De veevoederhandel was dan ook een florerende bedrijfstak.